Ordinær generalforsamling i Dykkeklubben AKTV – Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00

Hermed indkaldes til Ordinær generalforsamling i Dykkerklubben AKTIV tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00 i Dykkerklubben AKTIVs Klubhus på Lyngsodde.

Links til indkaldelse og bestyrelsens forslag:

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Dykkerklubben AKTIV: