Priser

Priser for indmeldelse og kontingent

Indmeldelse:

IndmeldelsePris
ÆllingIncl. i kontingent
JuniorIncl. i kontingent
Senior1000 kr.
Familie *1000 kr.

* En familie er 2 voksne og børn under 18 år.

Kontingent pr. ½ år: (Forår 1/1 – 30/6 & Efterår 1/7 – 31/12)

KontingentPr. ½ år
Ælling250 kr.
Junior420 kr.
Senior650 kr.
Familie1070 kr.
Senior Passiv150 kr.
Senior Passiv + DSF300 kr.
Junior Passiv + DSF230 kr.

Spørgsmål vedrørende priser til: Henning Aaberg

Medlemskab / Tilmelding er først gældende ved indbetaling via PC-overførsel (Husk – Navn på dykkeren!) til Middelfart Sparrekasse Reg. Nr. 0757 – Konto nr. 32 23 27 07 77

 • Ælling: “Vand-til-vending” før dykning < 18 år – Med DSF vandtilvænnings medlemsskab!
 • Junior: Snorkel-/flaskedykning < 18 år – Incl. snorkelcertifikaterne!
 • Senior: Snorkel-/flaskedykning > 18 år – Incl. medlemskab for egne ællinger!
 • Familie: Snorkel-/flaskedykning – Forældre & børn < 18 år!
 • Passiv: Ikke medlem af DSF!
 • Senior Passiv + DSF: Medlem af DSF!
 • Junior Passiv + DSF: Medlem af DSF!
 • Studerende på SU Betaler kontingent “Junior”!
 • Medlemmer over 65 år: Betaler kontingent “Junior”!
 • Betaling: Uanset indmeldelsestidspunkt betales for den pågældende sæson!
 • Udmelding: Skal ske skriftlig til Dykkerklubben AKTIV!